Regulamin sklepu

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży winny być stosowane do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw organizowanych przez Madoza Sylwester Zawadzki (niniejszym określany jako Madoza) ul. Drzewieckiego 25/4, 54-129 Wrocław NIP: 853-141-80-96
 2. Firma Madoza nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
 3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach hurtowniarecznikow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Prezentowane ceny oraz opisy stanowią zaproszenie do indywidualnych negocjacji. Zamówienie realizowane jest na podstawie indywidualnej oferty, która wcześniej została przygotowana na podstawie zapytania, złożonego drogą elektroniczną lub listownie.
 4. Na stronie prezentowane są ceny brutto i netto (z wyraźnym ich oznaczeniem)
 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.
 6. Złożone zamówienie jest rozumiane jako przyjęte do realizacji tylko po pisemnym potwierdzeniu przez Madoza
 7. Czas realizacji :
  – 1-5 dni – dotyczy produktów znajdujących się w magazynach
  – 10 dni – 6 tygodni na produkty reklamowe
 8. Zakupione produkty dostarczamy firmą kurierską DPD lub własnym transportem na adres wskazany w zamówieniu.
 9. Madoza zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie hurtowanirecznikow.pl . Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. W sprawie wyceny większej ilości produktów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 11. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać swoim kolorem od oryginału ze względu na różne rodzaje matryc monitorów.

Dane osobowe udostępnione firmie Madoza za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej firma Madoza zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), a także zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.